Sindrom izgaranja na poslu i zvanično poremećaj

ZDRAVLJE Svetska zdravstvena organizacija  uvrstila je sindrom izgaranja na radnom mestu u svoj priručnik Međunarodne klasifikacije bolesti (ICD-11) Tekst: Anđela Mrđa To, između ostalog, znači da će zdravstveni radnici odsad sindrom izgaranja na poslu dijagnostikovati kao medicinski poremećaj. Oslanjajući se na sve veći broj istraživanja, prema navodima Svetske zdravstvene organizacije (SZO), pomenuti sindrom (eng. burnout syndrome) je posledica …

Sindrom izgaranja na poslu i zvanično poremećaj Read More »